Voordelen van payroll voor werknemers

Onze backoffice partner bezit alle belangrijke certificeringen en branchekeurmerken, waardoor werknemers kunnen vertrouwen in dienst te zijn bij een organisatie die uitgebreid wordt gecontroleerd op correcte toepassing van CAO’s, betaling van salarissen, naleving van wet- en regelgeving van het arbeidsrecht en tijdige afdracht van belastingen en premies.

Payroll medewerkers kunnen bij ons altijd rekenen op:

• transparantie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten;
• stipte en correcte uitbetaling salaris;
• informatie over betalingen, vakantiedagen, loonstroken, jaaropgaven, cao, pensioen, enz;
• begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
• inspanningen voor herplaatsing bij onbepaalde tijd contracten;
• Werknemers zijn bij ons door toepassing van inlenersbeloning verzekerd dat ze hetzelfde salaris ontvangen als overige personeelsleden en dat ze volgens de cao van de opdrachtgever worden betaald. Bovendien zijn ze automatisch verzekerd voor de Werkeloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA). Ook kunnen zij gebruikmaken van collectiviteitskortingen op verzekeringen (ook ziektekosten).

Keurmerken, kwaliteitseisen en afdracht garantie

Éen van de belangrijkste redenen om te kiezen voor BG Jobs is de NEN 4400-1 certificering en een VCU certificering, welke wij hebben door samen te werken met onze backoffice Payroll partner. Op die manier wordt de groots mogelijke zekerheid aangeboden, aangaande de afdrachten aan de UWV en de fiscus. Er wordt uiteraard ook een G-rekening aangeboden voor geblokkeerde stortingen.

ABU lidmaatschap

Minder dan 10% van de uitzendondernemingen in Nederland is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben je opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat One Payroll staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat wij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd. Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU werken met de ABU-cao, de meest flexibele cao voor uitzendkrachten.