Минималната работна заплата в Холандия за работниците и служителите се увеличава на всеки шест месеца. Информацията за това се публикува официално. Задължителните минималната работна заплата варира според възрастта на служителите.

Брутна минимална заплата от 1-ви януари 2020 (в евро):

ВъзрастНа месецНа седмицаНа ден
21 г.€ 1.653,60€ 381,60€ 76,32
20 г.€ 1.322,90€ 305,30€ 61,06
19 г.€ 992,15€ 228,95€ 45,79
18 г.€ 826,80€ 190,80€ 38,16
17 г.€ 653,15€ 150,75€ 30,15
16 г.€ 570,50€ 131,65€ 26,33
15 г.€ 496,10€ 114,50€ 22,90

Брутна минимална заплата от 1-ви юли 2020 (в евро):

ВъзрастНа месецНа седмицаНа ден
21 г.€ 1.680,00€ 387,70€ 77,54
20 г.€ 1.344,00€ 310,15€ 62,03
19 г.€ 1.008,00€ 232,60€ 46,52
18 г.€ 840,00€ 193,85€ 38,77
17 г.€ 663,60€ 153,15€ 30,63
16 г.€ 579,60€ 133,75€ 26,75
15 г.€ 504,00€ 116,30€ 23,26

Какъв е размерът на Вашето трудово възнаграждение на час?

Размерът на законово определената работна заплата се отнася за пълна работна седмица. Обикновено се касае за 36, 38 или 40 часа седмично. Това зависи от сектора, в който работите. Ако работите на непълен работен ден, минималната работна заплата, на която имате право ще бъде по-ниска.

Брутно минимално трудово възнаграждение на час при работна седмица от 36, 38 и 40 часа от 1-ви януари 2020 (в евро)

Пълна работна седмицаНад 21 години20 години19 години18 години17 години16 години15 години
36 часа€ 10,60€ 8,49€ 6,36€ 5,30€ 4,19€ 3,66€ 3,19
38 часа€ 10,05€ 8,04€ 6,03€ 5,03€ 3,97€ 3,47€ 3,02
40 часа€ 9,54€ 7,64€ 5,73€ 4,77€ 3,77€ 3,30€ 2,87

Брутно минимално трудово възнаграждение на час при работна седмица от 36, 38 и 40 часа от 1-ви юли 2020 (в евро)

Пълна работна седмицаНад 21 години20 години19 години18 години17 години16 години15 години
36 часа€ 10,77€ 8,62€ 6,47€ 5,39€ 4,26€ 3,72€ 3,24
38 часа€ 10,21€ 8,17€ 6,13€ 5,11€ 4,04€ 3,52€ 3,07
40 часа€ 9,70€ 7,76€ 5,82€ 4,85€ 3,83€ 3,35€ 2,91

Нетна минимална работна заплата

  • Нетните суми не са посочени в Закона.
  • Размерът на сумата, която получавате нето, зависи от данъка и осигурителните вноски и евентуални други законно разрешени суми, които Ви се удържат от заплатата. Тази сума може да варира при всеки.

Внимание: Сумите са ориентировъчни. При изчисляването на дължимата заплата работодателят трябва винаги да се съобразява с пълния размер на законово определената минимална заплата на ден, седмица или месец.