За равен труд – равно заплащане

Федералният синдикат „Транспорт и логистика“ и сдружението на превозвачите, отговорно за спазването на колективните трудови договори при превоз на товари, полагат всички усилия, за да осигурят добро бъдеще на шофьорите на камиони. Под мотото „За равен труд – равно заплащане“ синдикатът и сдружението се борят както за здравословни условия на работа, така и против експлоатацията на шофьорите.

Ако живеете в чужбина, имате сключен договор с чуждестранно дружество и основно работите в и от Нидерландия, Вие ще се сблъскате с най-различни закони и разпоредби. Поради тази причина нидерландският федерален синдикат „Транспорт и логистика“ и сдружението на превозвачите, отговорно за спазването на колективните трудови договори при превоз на товари, активно си сътрудничат с чуждестранните синдикати. Заедно сме по-силни в борбата за по-справедливо възнаграждение и по-добро отношение към шофьорите.

Вие работите временно в или от Нидерландия? В такъв случай имате право да се възползвате от нидерландските (основни) условия на труд.

Принципно работите в или от Нидерландия? В такъв случай за Вас са в сила нидерландският колективен трудов договор и законодателството, защитаващо нидерландските работници.

За да определите кои условия на труд са приложими за Вас, трябва да разгледате фактическата си ситуация. В случая няма значение дали вече сте направили някакви договорки с Вашия работодател. Регистрационният номер на камиона Ви също не е от значение.

От описаните по-долу възможности изберете тази, която съответства на Вашата конкретна ситуация.

1.    Назначен съм от агенция за подбор на персонал, друга фирма за персонал или транспортна фирма със седалище извън Нидерландия и съм отдаден под наем на нидерландска транспортна фирма. Карам камион с нидерландски регистрационен номер.

Щом сте отдадени под наем на нидерландска транспортна фирма, значи имате (минимално) право да се възползвате от основните условия на труд съгласно нидерландския колективен трудов договор. Това означава, че трябва да получавате същата заплата и същите обезщетения и надбавки като тези на нидерландските работници. Освен това имате право на платен годишен отпуск и надбавка за годишен отпуск.

Разпоредбите от транспортното законодателство са в сила и за Вас. Така например работодателят Ви няма право да Ви плаща на километър. Освен това не би трябвало да нощувате в камиона по време на Вашата дълга почивка в събота и неделя.

2.    Назначен съм от транспортна фирма със седалище извън Нидерландия и работя като подизпълнител за нидерландска транспортна фирма. Курсовете ми са основно в и от Нидерландия.

Щом работите в и от Нидерландия (дори и да сте назначен от транспортна фирма със седалище извън Нидерландия), имате (минимално) право да се възползвате от основните условия на труд съгласно нидерландския колективен трудов договор. Това означава, че трябва да получавате същата заплата и същите обезщетения и надбавки като тези на нидерландските работници. Освен това имате право на платен годишен отпуск и надбавка за годишен отпуск.

Разпоредбите от транспортното законодателство са в сила и за Вас. Така например работодателят Ви няма право да Ви плаща на километър. Освен това не би трябвало да нощувате в камиона по време на Вашата дълга почивка в събота и неделя. Каботажните правила са в сила и за Вас, разбира се.

3.    Назначенсъм от транспортна фирма със седалище извън Нидерландия и работя за тази фирма основно в и от Нидерландия.

Назначен сте от транспортна фирма със седалище извън Нидерландия, но работите основно в и от Нидерландия? В такъв случай имате (минимално) право да се възползвате от основните условия на труд съгласно нидерландския колективен трудов договор. Дори и да имате други договорки с Вашия работодател.

Според нидерландските основни условия на труд Вие имате право на същата заплата и същите обезщетения и надбавки като тези на нидерландските работници. Освен това имате право на платен годишен отпуск и надбавка за годишен отпуск.

Разпоредбите от транспортното законодателство са в сила и за Вас. Така например работодателят Ви няма право да Ви плаща на километър. Освен това не би трябвало да нощувате в камиона по време на Вашата дълга почивка в събота и неделя.

Каботажните правила са в сила и за Вас, разбира се.

4.    Назначен съм от транспортна фирма със седалище извън Нидерландия и много рядко работя в Нидерландия.

При определянето на Вашите права и задължения е важно какво сте се договорили с Вашия работодател в сключения между вас трудов договор. Най-вероятно нидерландските условия на труд не важат за Вас, освен ако изрично не сте се договорили за това с Вашия работодател.

Но разпоредбите от транспортното законодателство са в сила и за Вас. Така например работодателят Ви няма право да Ви плаща на километър. Освен това не би трябвало да нощувате в камиона по време на Вашата дълга почивка в събота и неделя. Каботажните правила са в сила и за Вас, разбира се.

Източник: FNV