Какво е автобиографията?

Автобиографията (или за по кратко CV) представлява кратко представяне на вашия опит, образование и умения. Думата идва от латинското Curriculum Vitae (CV) или кръг на живота, казано по друг начин животоописание или автобиография.

Цел на автобиографията:

Основната цел на CV-то е да ви осигури покана за интервю. Мислете за автобиографията като за реклама, която ще продаде вашите професионални умения на бъдещия работодател. Автобиографията трябва да е грабваща вниманието, стойностна и добре изработена. Независимо от това колко сте способни и подходящи за дадена позиция, CV-то е единствената врата, която води към интервюто, с което да спечелите работодателя.  Освен това усилията, които са вложени в подготовка на автобиографията, се тълкуват като свидетелство за професионализма на кандидата. На база на автобиографията ви, работодателите преценяват дали да ви поканят на интервю за работа или не.

Видът на автобиографията CV-то не бива да надхвърля една-две страници. Препоръчваме ви да разгледате тази страница:

https://europass.cedefop.europa.eu/bg
voorbeeld CV 1 voorbeeld CV 2 voorbeeld CV 3 curriculum_vitae_maria_van_zanten