Удобство

Като фирма работодател, Вие нямате почти никакви административни задължения, защото прехвърляте вашата отговорност като работодател. Ние отговаряме за всички въпроси, свързани със заплатите на служителите, ваканционните пари, ваканционните дни, пенсия, курсове, данъците и прочие.

Оптимална гъвкавост

Имате няколко възможности за сключване договор с вашите служители. Ако имате нов персонал, то вие бихте могли да работите с него пет години и половина оптимално гъвкаво, вместо да трябва да дадете договор за постоянна работа след като изтекат първите два договора.

Изключване на излишните задължения

Ако служителите нямат работа, вие не сте длъжни да им изплащате заплата и не дължите данък заплата.

Ефективна работа

BG JOBS разполага с онлайн портал, в който ще регистрираме всички служители. Отработените часове от служителите се регистрират също директно в този портал с парола и потребителско име. Вашите служители могат да ни упълномощят да попълваме часовете им от тяхно име.

Възможности да растете като фирма

Тъй като в началото може би не е ясно с какви темпове ще се развива вашия бизнес и какъв растеж ще постигнете, то вие сте в състояние да отговорите бързо на промените на пазара.

Собствен правен отдел

Избирайки да работите с BG JOBS  вие нямате нужда от правен отдел, който да гарантира съставянето на правилни и юридически издържани трудови договори. Ние отговаряме за това да се спазват всички законови процедури.

Болест

Ако служителите ви са болни, то вие не плащате за това.

Тарифа

Определянето на индивидуалната тарифа зависи от брутната заплата на час, възрастта на кандидат и пенсионните задължения.

Плащане

Вашите служители получават бързо своите заплати. Те могат да бъдат изплащане всяка седмица или всеки месец.

Сигурност

Можете да бъдете сигурни, че вашите служители са в добри ръце. Заплатите ще се изплащат на фиксирани интервали. Данъка заплата, както и социално-осигурителните премии и финансови задължения към данъчната служба ще се плащат на време. Вие нямате този ангажимент.

Какво спестявате?

BG JOBS ви гарантира спестяване на разходите за персонал и работна заплата. Вместо да плащате отделни фактури за счетоводител, застраховки, пенсионни фондове и т.н. всички ваши задължения се свеждат само до една фактура. Тъй като зад ТРЗ отдела на BG JOBS стоят различни специалисти със своята собствена експертиза и добре автоматизирани работни процеси, то Вие по този начин със сигурност ще платите с нас много по-малко, отколкото ако трябва да заплатите за всички тези услуги поотделно.

Нашата тарифа включва:

 • Заплата на работниците;
 • Ваканционните пари за отпуска;
 • Ваканционните дни, които се полагат по закон;
 • Платените отпуски;
 • Пенсионните премии и вдовишки застраховки;
 • Всички работодателски такси и данъци;
 • Разходите по време на отпуск;
 • Изплащането на заплата по време на болест;
 • Разходите свързани с професионалното здраве и безопасност на
  труда на служителите;
 • Разходите за заплати и водене на администрацията;
 • Разходите за счетоводител;
 • Разходите за юридически услуги и правна помощ (изготвяне на договори, уреждане на уволнението на служителите и други);
 • Уреждане на всички данъчни и трудови правоотношения и поемане на всички работодателски рискове.Успяхме ли да събудим вашето любопитство? Потърсете ни още днес.