Връщане към За нас

Нашите услуги

  • Помощ при съставянето на вашата автобиография и мотивационно писмо на холандски език
  • Консултации относно вашите социални и трудови права
  • Осигуряване на временна заетост
  • Подбор на персонал, провеждане на разговори за запознанство
  • Труд и работна заплата (ТРЗ)
  • Изготвяне и подписване на трудови договори
  • Специално за българските бюра по труда на територията на Холандия предлагаме консултации, свързани с тукашното законодателство, както и водене на заплатите на българските работници.