• помощ при съставянето на вашата автобиография и мотивационно писмо на холандски език
  • консултиране относно шансовете ви на пазара на труда в Нидерландия
  • консултиране при избирането на подходящи курсове за преквалификация
  • асистенция при записването в различни бюра по труда, с цел увеличаване шансовете за намиране на работа
  • кандидатсване от ваше име при работодатели и фирми по ваше желание
  • консултации относно вашите социални и трудови права
  • осигуряване на временна заетост
  • подбор на персонал, провеждане на разговори за запознанство
  • труд и работна заплата (ТРЗ), водене на заплати и администрацията на персонала
  • изготвяне и подписване на трудови договори
  • специално за българските бюра по труда на територията на Холандия предлагаме консултации, свързани с тукашното законодателство, както и водене на заплатите на вашите работници.